Opleidingen & Workshops

De Cosmic&Flower Therapeutenopleiding

de volgende data zijn voor 2015

Zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober aanvang 10 uur

Zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober aanvang 10 uur

Zaterdag 14 november en zondag 15 november aanvang 10 uur

We zullen ongeveer tot 17 uur doorgaan, De transformatie dagen gaan in overleg met de cursisten

 

Voorwoord Cosmic&Flower Therapeutenopleiding

Wij zijn in 2000, in samenwerking met VSM BV, gestart met het geven van cursussen.Vanaf september 2006 staan wij, als VOF Cosmic&Flower Remedies, geregistreerd als opleidingscentrum bij de KVK te Venlo.

De investering voor de C&F therapeuten opleiding én de aanschaf van de benodigde Cosmic&Flower producten zijn belasting aftrekbaar.

Voor bedrijven en praktijk voerende is de BTW aftrekbaar.

De Cosmic&Flower Therapeutenopleiding valt onder de Energetische geneeswijzen.

Vanuit de visie van Donny Sternfeld; dat men pas effectief een ander kan begeleiden en Healen indien men zichzelf kan Healen, is het Cosmic&Flower opleidingsconcept ontstaan.

Kort omschreven bied de C&F Therapeutenopleiding voor de deelnemers een periode van mentale-, emotionele- en fysieke heling én Hogere Bewustzijnsgroei. Hierdoor kan men, buiten het praktijkgericht Healen, de IK BEN Kracht omarmen, welk doorwerkt in de leefwijze, het gezin, de werkvloer en iedereen die men ontmoeten mag.

Het totale C&F therapeutenopleidingspakket vormt dé basis om het Universeel Bewustzijn te ontwikkelen, naar een Goddelijke Vrouwelijke én Goddelijke Mannelijke Bewustzijnsstaat.

De dagen zijn afgestemd op het ontwikkelen of versterken van de dagelijkse IK BEN (I AM) Kracht, om de eerste kwaliteiten, die alle vormen van Meesterschap omvatten én de basis van het ‘Nieuwe Mens’ ZIJN, in het dagelijks leven én in het Hier en Nu uit te kunnen dragen én deze kwaliteit/kennis door te geven.

Tijdens de Cosmic&Flower Therapeutenopleidingen laten de docenten u kennismaken met de kracht van de Cosmic&Flower productlijn en hoe dit samen gaat met uw persoonlijke bewustzijnsproces.

Door de therapeutische sessie, die alle dagen toegepast wordt, leert u praktijkgericht energetisch Healen met de Cosmic&Flower productlijn.

De bio-energetische oefeningen en visualiserende meditaties kunnen u helpen om uw eigen psychische-, emotionele- en fysieke wezen te leren herkennen, en het oude niet voedende celgeheugen in het DNA te Transmuteren.

Wij bieden de mogelijkheid om een 6-daagse gecertificeerde therapeutenopleiding aan te bieden, waardoor de deelnemers zichzelf de titel Cosmic&Flower therapeut mogen toe-eigenen.

Tijdens de 6-daagse gecertificeerde Cosmic&Flower therapeutenopleiding bieden wij de mogelijkheid om totaal in eigen kracht te komen, intuïtie en zielskwaliteiten te ontwikkelen én leert men tegelijkertijd om de Cosmic&Flower productlijn en kennis praktijkgericht in te zetten.

Bovendien kan alle aangeboden kennis en ervaringen gebruikt worden in zowel uw privéleven, als het starten van een praktijk, of het verrijken van eigen praktijkkennis.

Na het volgen van de 6-daagse Cosmic&Flower therapeutenopleiding kan men 2-daagse gecertificeerde Intuïtie- en Hoger Bewustzijnsontwikkeling en inzicht gevende Cosmic&Flower therapeuten-opleidingsdagen volgen.

Tijdens de 2-daagse therapeuten-verdiepingsopleiding wordt u ingewijd in thema’s die niet alleen dienstbaar zijn in uw eigen ontwikkelingsproces, maar waar u ook praktijkgericht mee in aanraking kunt komen, zoals het huidige Transmuterende Evolutieproces van zowel de mensheid als Moeder/Vader Aarde, de Lichtwereld, waaronder de Elohim, de Geascendeerde Meesters en Meestervrouwen, onze Planetaire families, de Heilige Geometrie, de Flower of Life, het Transcendente chakrasysteem, Glyphs, 12-strengs DNA én nog veel meer. Allemaal belangrijke thema’s die van toepassing zijn voor het manifesteren van de Nieuwe Mens en Nieuwe Aarde.
Ook tijdens alle verdiepingsdagen worden dagelijks sessies en Hogere Bewustzijn activerende visualiserende meditaties toegepast.

De Cosmic&Flower therapeutenopleiding dagen worden met tussenpauzes gegeven en kunnen per aangeboden opleidingsdag betaald worden.

In de zelf-investering van de 6-daagse therapeutenopleiding zitten 3 Cosmic&Flower boxen én een set Egyptische Chakraoliën met een fikse korting mee berekend .

De kosten voor de Cosmic&Flower therapeutenopleiding zijn bij alle docenten gelijk.

6-daagse Cosmic&Flower Therapeutenopleiding

Verschillend per docent wordt de Cosmic&Flower therapeutenopleiding in blokken van 2 of 3 dagen georganiseerd.

Dag 1: Door middel van bio-energetisch oefeningen leert u het oorspronkelijke Egyptisch Chakrasysteem, van waaruit men functioneerde na de val van Atlantis in Egypte herinneren.

Ontvangt u inzicht in de chakra’s die verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke welzijn. Leert u door therapeutische sessie te ondergaan én geven praktijkgericht energetisch Healen met de Cosmic&Flower productlijn én tegelijker tijd persoonlijk ervaren hoe de Cosmic&Flower Energies effectief uw verstoringen Transmuteren én uw Neteru kwaliteiten triggeren om te ‘ontwaken’ of versterken. ( Neteru omvat de woorden Neter en Netert, die staan voor de God- en Godin kwaliteiten die de oorspronkelijk Egyptemaren uitdroegen. (De basis kwaliteiten van Neteru die de eerste drie dagen in uw eigen chakrasysteem kunnen activeren of versterken zijn Helder ruikende-, proevende-, voelende-, ziende- en/of wetende kwaliteiten). Vanuit deze kwaliteiten kunt u vanuit zuiverheid een ander praktijkgericht helpen.

Dag 2: Door het Transmuterende Evolutieproces zal in éérste instantie een samenwerking ontstaan tussen de linker- en rechter hersenhelften, waardoor men kan functioneren vanuit de geest, de gedachten, én het Hoger Zelf, de Goddelijke Intelligentie. Dit functioneren omvat het denken én voelen, de samenwerking tussen het hoofd én het hart. Uiteindelijk zal een samenwerking tussen ALLE hersendelen ontstaan! Door de samenwerking van de totale hersencapaciteit kan een verbinding ontstaan tussen de geest én het Hogere Zelf én het Zielswezen. Het “ ik” besef wordt hierdoor een “wij” besef. Dit is een belangrijk onderdeel voor het Universele Eenheidsbewustzijn én het samenwerken met de Goddelijke Lichtwereld. Om de totale Eenheid onderling uw hersendelen te creëren is de samenwerking van het Egyptische Chakrasysteem belangrijk. Dit gaat u vandaag bewerkstelligen, door uw 12 innerlijke Krachtcentra, waar de Hoge Priesters in Egypte de Chela (de leerling) mee inwijdde, zodat deze zichzelf kon helen, weer te herinneren en integreren in uw dagelijks leven. De 12 Krachtcentra werken samen met het Egyptische chakrasysteem, het zenuwcentrum, het endocriene stelsel en alle organen, en helpen versnelt te herinneren wie men is, een mensenwezen met Goddelijke kwaliteiten. De visualiserende meditaties én therapeutische sessie helpen u om uw eigen 12 innerlijke krachtcentra in uw systeem te verankeren, zodat deze kwaliteiten in uw dagelijkse leven uitgedragen kunnen worden en praktijkgericht weer doorgegeven.

Dag 3: De aura is een energiematrix van Lichtvelden. De aanwezige energieën in de auralagen stromen via het chakrasysteem door naar de meridianen, de nadis, de Ka- en Ba kanalen en alle anderen cellen van het lichaam en behoord het lichaam van de benodigde levenskrachtenergie te voorzien. Na de val van Lemurië en Atlantis, en zeker tijdens het Vissentijdperk, zijn de auralagen door emoties zoals angst, verdriet, geestelijke onrust, onzekerheid etc., zich als zeven energielagen eivormig rondom het fysieke lichaam gaan vormen. Vanuit de Oorsprong behoort de aura een lichtlichaam te zijn dat zich kan verbinden met Al Wat Is, om o.a. telepathische contacten te kunnen leggen en Healen op afstand. Vandaag leert u de auralagen, inclusief de verstoorde lagen, bij een ander te voelen. Ook leert u de toxische energetische ballast, die door karmische processen tijdens uw huidige leven op uw organen genesteld zijn, uitzuiveren.
Verder ontvangt u inzicht in zowel karmische stukken als de aangetrokken vervuiling en verstoringen, die de aura vervuilen, verzwakken of zelfs beschadigen. Door de visualiserende meditaties, die gericht zijn op het zuiveren én versterken van uw aura én de daarop afgestemde sessie, leert u van uw huidige aura een alles omvattend Krachtveld te maken. Ook vandaag ontvangt u tevens weer bijzondere praktijkgerichte aanreikingen.

Dag 4: Tijdens Lemurië en de Atlantische tijd was de Sferische Prana-ademhaling direct gerelateerd aan de elektromagnetische Lichtlichamen rondom ons lichaam. Een van deze elektromagnetische Lichtlichamen, dat in onze aura behoort te resoneren, is het Heilige Geometrische Veld, de Stertetraëder. De Stertetraëder omvat de balans van ons mannelijke en vrouwelijke zijn. Als de Stertetraëder volmaakt in evenwicht is ontstaat tweedimensionaal het zegel van Salomon, ook wel de Davidster genoemd, en driedimensionaal de Stertetraëder.

De Stertetraëder is het eerste energetische Lichtlichaam dat activeert als men de MerKaBa creëert. Het is dus niet de MerKaBa, maar een onderdeel ervan! Prana betekent Chi oftewel de Levenskrachtenergie. De manier waarop wij de Prana in ons lichaam opnemen beïnvloedt sterk de manier waarop wij de Werkelijkheid ervaren. Tijdens ons evolutiepad, op weg naar de derde dimensie, vonden er zowel op lichamelijk gebied als in de manier waarop we gingen functioneren bepaalde veranderingen plaats. Vandaag is gericht op het weer herstellen en zuiveren van de Stertetraëder en het Prana lichtlichaam en het herinneren en toepassen van de Sferische ademhalingstechniek. Ook aan de karmische verworvenheid met je biologische ouders wordt vandaag aandacht besteedt met behulp van de Stertetraëder.

Dag 5: Dat de Wet van Karma een werkelijkheid is vinden we terug in veel oude geschriften, waaronder de Bijbel. Karma is ontstaan in samenwerking met de Elohim. De hedendaagse Bijbel spreekt over de 24 oudsten, veel oudere Bijbels spreken over de 24 Elohim. Door nu te leven heeft u vanuit uw Zielsniveau ervoor gekozen om volledige in uw potentieel te stappen. Om dit totale proces goed te laten verlopen is het belangrijk om op de hoogte te zijn dat een gedeelte van de Kosmische Wet van de Aantrekkingskracht is teruggetrokken! Vandaag wordt u ingewijd in de huidige Wet van Karma én gaat u via visualiserende meditaties uw persoonlijke karma herkennen én de door u gecreëerde karmische ballast in vorige bestaansvormen (incarnaties), in uw energetisch wezen én in uw DNA celgeheugen zuiveren. Hierdoor kunnen de verbindingen weer ontstaan tussen uw Chet, Ba, Ka en Ach, die samen uw Oorspronkelijke Goddelijke Fysieke Zijn vormen, in verbondenheid met alle Dimensies. Leert u hoe u de Violette Vlam van St. Germain Transmuterend kunt inzetten voor uzelf, een ander en Moeder/Vader Aarde. Na de sessie, sluiten we de dag af met een dankbetuiging aan Engelen en Geascendeerde Meesters en Meestervrouwen. Door deze dankbetuiging kunt u ook een verbinding met de Lichtwereld aangaan.

Dag 6: Om functioneel de Cosmic&Flower Egyptische Chakraoliën, voor zowel jezelf als praktijkgericht in te kunnen zetten, hoef je geen kennis te hebben of werkzaam te zijn met aromatherapie of energetische massageheling-technieken. De benodigde kennis mag je tijdens de opleidingsdag tot je nemen. Al hetgeen je vandaag aangereikt krijgt kun je zowel voor zelfheling als cliëntgericht inzetten, om doelgericht oude patronen, en mentale- en emotionele verstoringen, die psychische en/of fysieke ziektebeelden veroorzaken, op te heffen. Tijdens de dag leert men via bijzondere ontspannende reflexpunten en handmassagetechnieken de Egyptische C&F Chakraoliën toe te passen en kan men tegelijkertijd de krachtige werking hiervan ervaren. Vanuit de oudheid is bekend dat artsen uit alle werelddelen naar Egypte reisden om de aromatische geneeskunde van de Egyptenaren te leren kennen. Zover als nu bekend is werden de 7 Heilige Oliën, die in de Egyptische C&F Chakraoliën verwerkt zijn, al 3000 jaar voor Christus door Hoge Priesters en Priesteressen in Egypte gebruikt tijdens Tempeldiensten, Heling- ceremonieën, reinigingsrituelen en mummificatieprocessen. Het blijkt dat deze 7 Heilige Oliën afgestemd zijn op de 7 basis Chakra’s én het fundament zijn van het mysterie om te kunnen communiceren met het Goddelijk Zelf en het Goddelijke Universum. Ook in het dagelijkse leven gebruikte men deze 7 Heilige Oliën om zich te beschermen en te helen. Als toegevoegde waarde is in alle 7 Egyptische C&F Chakraoliën een Cosmic&Flower Energie toegevoegd.

De Cosmic&Flower Energies kunnen de mensheid helpen in hun Zielenstrijd binnen transmutatieprocessen én in het vinden van hun eigen Goddelijke Zijn. Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf behoort men zelf doen, elke dag opnieuw! In samenwerking met de Egyptische C&F Chakraoliën zal de C&F Egypt Healing Energie ingezet worden, tijdens de therapeutische sessie, om persoonlijke verstoringen op te heffen.

Inschrijven is alleen mogelijk voor de gehele 6-daagse C&F therapeutenopleiding!

De investering in JeZelf voor de eerste 3-daagse C&F therapeutenopleiding, is voor particulieren €555,- incl. 2 Cosmic&Flower Boxen; het certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies/Zielsfrequenties; koffie-thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen. 

De investering in JeZelf voor de vervolg 3-daagse C&F therapeutenopleiding, is voor particulieren €555,- incl. 1 Cosmic&Flower Box; 1 Cosmic&Flower Egyptisch Chakraoliën set; het certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies/Zielsfrequenties; koffie-thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen.

Indien de C&F therapeutenopleiding in een 2-daagse verdeeld is, is de investering in JeZelf als volgt:

Voor de eerste 2-daagse C&F therapeutenopleiding is dit voor particulieren €370,- incl. 1 Cosmic&Flower Box; het certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies- Zielsfrequenties; koffie-thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend.
De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen. 

Voor de vervolg 2-daagse C&F therapeutenopleiding is dit voor particulieren €370,- incl. 1 Cosmic&Flower Box; het certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies- Zielsfrequenties; koffie-thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend.
De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen. 

Voor de laatste 2-daagse C&F therapeutenopleiding is dit voor particulieren €370,-, incl. 1 set C&F Egyptische Chakraoliën; het certificaat; de syllabus; gebruik van de gehele C&F productlijn; een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies- Zielsfrequenties; koffie-thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen. 

De 2-daagse gecertificeerde Intuïtie en Hoger Bewustzijnsontwikkeling en inzicht gevende Cosmic&Flower therapeuten-opleidingsdagen.

Dag 7 en 8: Het Transmuterende Evolutieproces wordt aangestuurd door Lichtfrequenties, ook wel coderingen en Glyphs genoemd, die o.a. door bijzondere Planeetstanden, Zon- en Maansverduisteringen, Zonnevlekken, Sterrenpoortopeningen etc. zowel de mensheid als Moeder/Vader Aarde beïnvloeden. Deze Lichttrillingen bestaan uit Universele Energie, ook wij bestaan uit energie, absorberen energie en zenden energie uit. Doordat wij energie opnemen vanuit deze Universele Energie veranderen de elektromagnetische frequenties in ons energetisch wezen én op Moeder/Vader Aarde. Voor de mensheid betekent dit dat oude energetische en fysieke structuren worden ‘afgebroken’ en weer in een verfijndere structuur, met een Hogere Lichtfrequentie worden ‘opgebouwd’. Tijdens dit herstructurerend proces Transmuteert het huidige menselijke bewustzijnsniveau naar het oorspronkelijke Goddelijke Bewustzijnsniveau. Vandaar dat het huidige Pleiadische tijdperk ook Aquariustijdperk of de Aquariuszuivering wordt genoemd. De aandachtspunten richten zich deze twee dagen o.a. op de wetenschappelijk vastgestelde DNA veranderingen en de fysieke en psychische klachten welk de DNA veranderingen met zich meebrengen. Persoonlijk gaat u uw trillingsniveau in uw totaalwezen verhogen, waardoor het DNA celgeheugen versneld ontwaakt en de Hoge lichtcoderingen, die het Evolutieproces activeren, gemakkelijker opgenomen kunnen worden. Door de samenbundelingen van alle aangeboden informatie, visualiserende meditaties en de C&F sessie, kunt u ervaren dat uw persoonlijke Transmuterende Evolutieproces versnelt én fysiek, mentaal en emotioneel minder belastend is. Ook deze twee dagen zijn, buiten dat ze voor uw persoonlijke ontwikkelingsproces een toegevoegde waarde zijn, weer een toegevoegde waarde om praktijkgericht toe te passen.

Dag 9 en 10: De 12 Kosmische Stralenleer. De 12 Kosmische Stralen omvatten Goddelijke Lichtkwaliteiten van o.a. de Elohim, de Aartsengelen, de Lichtmeesters, Meestervrouwen en Galactische Lichtwezens. De Lichtmeesters en Meestervrouwen, die op Hun eigen Stralen dienstbaar zijn, zijn Zielen die vele levens op aarde geleefd hebben. Als voorbeeld Meester Sananda, die Zijn o.a. als Jezus incarneerde en Meestervrouwe Ma Ray, als Isis of Maria, de moeder van Jezus. Meester St. Germain als Jozef, de aardse vader van Jezus etc.. Andere Straal-Dienstbare Lichtmeesters en Meestervrouwen hebben nooit een aards leven gekend, dit zijn onder andere Galactische Lichtwezens zoals Sanat Kumara en Asthar. Samen bieden ze Hun Gaven en Wijsheid aan, om diegenen te onderwijzen die vanuit het diepst van hun hart onderwezen willen worden in het behalen van hun eigen fysieke Goddelijk ZIJN. Tijdens deze twee dagen leert men, o.a. via visualiserende meditaties en activaties, alle 12 Kosmische Stralen én de Elohim, Aartsengelen, Lichtmeesters en Meestervrouwen en Galactische Lichtwezens herinneren. Hierdoor kan men ook Hun Goddelijke Kwaliteiten in zichzelf herkennen. Met behulp van de aanwezige Lichtfrequenties van de 12 Kosmische Stralen Dienstbare Stralen Keepers, die ook mee geprepareerd zijn in de Cosmic&Flower productlijn en dien u aangereikt krijgt tijdens de dagelijkse afsluitende sessie, kunt u stap voor stap Goddelijke kwaliteiten integreren in uw dagelijkse leven en natuurlijk praktijkgericht aanreiken.

Dag 11 en 12: De 10 Transcendente Chakra’s. Het woord Transcedent omvat een vorm van Geestkracht, waarmee men het fysieke overstijgt. Het is een staat van zijn van het mentale wezen dat resoneert vanuit een volledig contact met het Hogere Zelf én alle delen van het Zielsniveau, waarbij men een staat van Hoger bewustzijn ervaart. God is bijvoorbeeld Transcendent omdat deze boven én buiten Haar/Zijn schepping staat. Dit omvat ook dat de Transcendente Chakra’s de kwaliteiten en eigenschappen van God in zich dragen, én dat de mensheid deze Goddelijke kwaliteiten zich weer eigen mag/kan gaan maken. De 10 Transcendente Chakra’s dragen ook de kwaliteiten van de Schepping in zich, waaronder de 10 Sephiroth van de Kaballa en de Flower of life. De Sephiroth zijn de Sferen van de eigenschappen van de Elohim die het Universum leiden, en vormen samen een symbolische afbeelding van de God YHWH, de mens én het Universum. Voor veel mensen zal een Geestelijk alchemistisch proces nodig zijn voordat de Transcendente Chakra’s kunnen ‘ontwaken’. Door middel van inzichten, visualiserende meditaties, de Cosmic&Flower Energies en de sessies gaat u ervaren dat de 10 Transcendente Chakra’s dé hartopeners naar de Hogere Dimensies zijn én een pure integratie tussen uw persoonlijkheid en uw Goddelijkheid. Eenmaal geïntegreerd bewerkstelligen zij innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde, Meesterschap over het emotionele, mentale en fysieke wezen én de Eenheid met de Lichtwereld en uw thuisplaneet. De 10 Transcendente Chakra’s zijn gouden sleutels om op een Hoger Dimensieniveau praktijkgericht te kunnen handelen en aanreiken.

Dag 12 en 13: De DNA Transmutatie én activatie van de 12 Strengen DNA structuur. Vandaag wijden we u in met antwoorden op vragen zoals; Waardoor zijn de verschillende mensenrassen ontstaan en waarom? Wie zijn wij en waarom hebben wij minder invloed op ons fysieke wezen dan sommige diersoorten? En wat is de doelstelling van de huidige DNA mutatie? Wie zijn de Twaalf-Strengen Kinderen, de Highlight-kids en nog veel meer. Verder ontvang je deze twee opleidingsdagen inzicht in de 12-Strengen DNA structuur, doen we visualiserende meditaties en activaties, waardoor ook uw DNA structuur versneld kan Transmuteren om uw Meesterschap over uw fysieke lichaam én uw Goddelijk kwaliteiten te omarmen.

De investering in JeZelf is per 2-daagse voor particulieren €222,-. incl. het certificaat, de syllabus, gebruik van de gehele C&F productlijn en een 30 ml. flacon met daarin de benodigde C&F Energies/Zielsfrequenties en doorlopend koffie en thee met wat lekkers erbij. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend. De lunch behoeftes behoord men zelf mee nemen.

Voor bedrijven en praktijk voerende wordt de BTW erbij berekend.